Oferim activitats on a través del joc, l’experimentació, la reflexió i l’anàlisi grupal descobrim l’hort ecològic i els valors de l’agroecologia.

Actualment, podeu escollir entre les propostes següents o contactar amb nosaltres per fer un encàrrec d’activitat que cobresqui les necessitats presents del vostre hort.

  • Taller “L’hort ecològic: tasques i sembra de temporada”
  • Taller “L’hort ecològic escolar: Com és el sòl del nostre pati?”
  • Taller “Els invertebrats de l’hort, afavorim la biodiversitat”
  • Taller “Consum responsable: calendaris de sembra i recol·lecció”
  • Taller “La garrova: de l’arbre a la taula”
  • Visita al Mercat Ecològic de Palma. (Visita gratuïta per centres educatius de Palma, a través del programa Palma Educa.)

NOTA: aquests tallers són adaptables en funció de l’edat i les característiques que marqui l’escola.

Per contractar aquests tallers ens podeu contactar a i també ens podeu trobar al portal de “Viu la Cultura”.

APAEMA ha elaborat els següents tallers formatius per impartir a les escoles de Mallorca, Eivissa i Formentera, juntament amb l’entitat germana APAEEF. Cinc propostes per fomentar l’agricultura ecològica i ampliar els coneixements vers el maneig de l’hort ecològic escolar.

1. Taller “Consum responsable: calendaris de sembra i recol·lecció”

Aquest taller pretén fomentar la reflexió si la nostra manera de consumir ens pot servir per construir societats sostenibles i respectuoses amb el medi ambient? Per decidir consumir fruites i verdures ecològiques i de km 0 primer hem de conèixer quins són els aliments de temporada del nostre territori.

Ens farem un seguit de qüestions: Quins impactes té en l’entorn, els nostres hàbits de consum? Quin temps necessita la planta per créixer i fer el seu fruit? Què podem sembrar i recol·lectar a cada una de les estacions de l’any? I durant el curs escolar? Quines són les conseqüències d’un tipus o altre de consum? Què vol dir consum de km 0?, quin tipus d’economia volem fomentar per les nostres comunitats?

El taller s’inicia amb per reflexionar conjunta vers algunes d’aquestes preguntes: Quina és la nostra responsabilitat com a consumidors?, sabem d’on venen les fruites i verdures que comprem a les botigues del nostre poble o barri? Com podem esdevenir consumidors conscients?.

Un conjunt de símbols i d’imatges ens ajudaran a trobar les nostres respostes. Una conversa generativa on definir els avantatges i les conseqüències del nostre consum. Parlarem així del concepte de km 0, de petits productors, d’alimentació saludable i ecològica, d’economia sostenible, de comunitat.

Feta la reflexió, convidarem als infants a fer un joc a la pista del pati fent ús de calendaris de sembra i de recol·lecció.

Adreçat a: primària

2. Taller “L’hort ecològic escolar: Com és el sòl del nostre pati?”

L’hort ecològic escolar un espai per connectar amb la natura. Per descobrir i gaudir de la interdependència que tenim amb el medi. Aprendre des del cos. A través de tots els sentits. Manipular la terra i experimentar el cicle de la vida a partir de la sembra d’una llavor o planter de temporada.

Què és el primer que ens plantegem per posar en marxa un hort?, per a què volem tenir un hort?, que necessitem per crear-lo?, per cuidar-lo i mantenir-lo?

Obrim la conversa amb dues preguntes i convidem als infants a ficar la mà dins la senalla (tapada amb un mocador) i a descobrir, amb el tacte algun objecte que ens dona peu a parlar dels elements que conformen el disseny i les tasques del nostre hort.

Un cop feta aquesta primera dinàmica anirem a l’hort amb el grup per observar en quin punt està el nostre hort. Els elements que hem anomenat hi són?, estan en bon estat?, ben distribuïts? Feta aquesta xerrada amb els alumnes ens distribuïm tasques per poder sembrar.

Preparem la terra: cal afluixar la terra. Regam. Sembrem el planter o la llavor de temporada.

Finalment, fem el tancament de la sessió: una paraula del que has descobert avui.

Adreçat a: segon cicle d’Infantil i primària

3. Taller “La garrova: de l’arbre a la taula”

Coneixem els garrovers? Per què tenim garrovers a les Illes? Com es cullen les garroves? Quines varietats locals tenim? Quins usos té la garrova? Quin gust i olor té?

En aquest taller s’explicaran els orígens de la garrova com a element natural que forma part del nostre patrimoni cultural. S’observaran les varietats locals que es cultiven a les Illes Balears i, en concret, a Mallorca i Eivissa. Es mostraran materials com fotos o les eines que s’empren per collir garroves. Es convidarà als participants a experimentar i tocar les diferents parts i estats de la garrova i, fins i tot, a degustar alguns dels productes que se’n deriven.

Adreçat a: primària

4. Taller “Els invertebrats de l’hort, afavorim la biodiversitat”

Quins habitants podem trobar a l’hort? On viuen? De què s’alimenten? Que vol dir biodiversitat? Que és la fauna útil? Que podem fer per augmentar la fauna auxiliar del nostre pati? Que aporten a l’ecosistema de l’hort els invertebrats?

Us proposam aturar-nos per parlar i contemplar els petits habitants del nostre hort. Descobrir i reconèixer els invertebrats que viuen al nostre pati. Reflexionar conjuntament vers les pràctiques a fer per contribuir a la cura i augment de la biodiversitat del nostre hort ecològic escolar. Entendre els beneficis directes i indirectes dels nostres amics els invertebrats.

A través del material de suport, imatges d’insectes i paraules clau que hem imprès, generem un mapa visual amb els alumnes parlant de: biodiversitat, fauna auxiliar, invertebrats, insectes. Un cop feta aquesta aproximació convidem als alumnes, organitzats amb petits grups, a recórrer el pati i a fer d’exploradors. Passat el temps d’investigació de nou reunim tot el grup per comentar les descobertes i fer una primera pluja d’idees vers la possibilitat d’incrementar la vida d’aquests petits animalons al nostre entorn proper. Que podem fer nosaltres per augmentar la biodiversitat del nostre pati?

Adreçat a: infantil i primària

5. Taller “L’hort ecològic: tasques i sembra de temporada”

Què és el primer que ens plantegem per posar en marxa un hort?, per a què volem tenir un hort?, que necessitem per crear-lo?, per cuidar-lo i mantenir-lo?

L’hort ecològic escolar un espai per connectar amb la natura. Per descobrir i gaudir de la interdependència que tenim amb el medi. Aprendre des del cos. A través de tots els sentits. Manipular la terra i experimentar el cicle de la vida a partir de la sembra d’una llavor o planter de temporada.

Adreçat: segon cicle d’Infantil i Primària


Contacte tallers d’educació ambiental: