Projecte educació ambiental 2021 

L’hort ecològic escolar un espai d’aprenentatges.

Des d’APAEMA considerem que l’hort ecològic escolar, pot ser un espai d’aprenentatges transversals. Per aquest motiu, aquest projecte pretén acompanyar als centres educatius a millorar les instal·lacions d’hort escolar i alhora revisar i ampliar alguns dels recursos didàctics que té el centre. 

A Son Macià el projecte va començar amb l’inici de curs 2021-22. Treballem amb l’equip directiu per poder arribar a tota la comunitat i dur a terme una tasca que pugui tenir continuïtat en el temps. Podem dir, que sembrem una llavor més, per aconseguir que l’hort escolar sigui un espai viu dins del projecte de centre.

El projecte l’enfoquem en quatre fases. La primera fase és la de diagnòstic: fotografies de com és el pati actualment, inventari d’eines i de recursos pedagògics, una indagació grupal amb els mestres per detectar dificultats i fortaleses vers la seva tasca a l’hort ecològic escolar.


Finalment feim una indagació amb els infants per dialogar amb ells sobre l’ús que fan dels diversos espais de pati i imaginar com millorar el seu l’hort ecològic Escolar. 

Feta aquesta primera fase, iniciem la fase d’implementació: l’equip d’APAEMA atenent a tota la informació recopilada elabora una proposta de millora de l’espai d’hort. Quins elements podem incorporar per millorar el disseny de l’hort eco escolar per tal que la tasca de mestres i el joc dels alumnes sigui més harmònica i plena? La proposta de canvi i millora es comentarà amb l’equip directiu i un cop arribem a un acord començarà la fase d’implementació. Dins d’aquesta tercera fase coordinem tasques i persones per tal que els canvis acordats esdevinguin una realitat. Paral·lelament preparem dos o tres tallers per incorporar a la maleta de recursos dels mestres. Per tancar el projecte obrim la quarta fase, la d’avaluació. Ens serveix per revisar la feina feta dins del centre i celebrar els objectius aconseguits.