APAEMA som una associació sense ànim de lucre que va constituir-se el juny de 2006 amb la meta principal de disposar d’una plataforma per a la defensa i el foment de l’agricultura ecològica i l’agroecologia. Actualment, som més de 550 socis i sòcies. Hi formam part productors/es i elaboradors/es inscrits al CBPAE (socis de ple dret), juntament amb persones aficionades a algun àmbit concret de l’agricultura i la ramaderia ecològica (socis simpatitzants).

VISIÓ: 

Una Mallorca 100% agroecològica.

MISSIÓ:

La nostra raó de ser és la representació i defensa del sector ecològic de Mallorca i els seus operadors, i la promoció i foment de l’agricultura ecològica i l’agroecologia. Volem esdevenir un agent de canvi, de dinamització i articulació del territori, de suport a la feina de les persones que es dediquen a foravila, per així, entre tots, assolir un major grau de sobirania alimentària.

VALORS:

Sostenibilitat, Cooperació, Respecte, Compromís ètic i solidaritat i Innovació.

Associa't ara

Cream xarxa entre persones per fer de l’agricultura ecològica un sector agrari fort capaç de canviar el futur de l’alimentació i la pròpia agricultura de Mallorca.

Què feim?

Per aconseguir aquests objectius, actualment, l’associació dur a terme aquestes tasques i activitats:

$

Representació política i defensa del sector ecològic i agroecològic.

$

Promoció i foment de l'agricultura ecològica i l'agroecologia.

$

Assessorament tècnic d'explotacions agràries professionals i no-professionals.

$

Formació agrària i celebració de jornades tècniques.

$

Recolzament als pagesos/es i elaboradors/es ecològics i creació de xarxa entre ells/es.

$

Suport a la promoció i comercialització dels productes dels operadors socis.

$

Recerca, innovació i desenvolupament de nous coneixements vinculats al sector agrari.

$

Impuls de projectes de dinamització del sector agrari ecològic.

$

Prestació de serveis d'elaboració de conserves i transformats vegetals i càtering amb productes dels nostres socis.

Estructura

L’assemblea

L’Assemblea de socis és l’òrgan suprem de l’associació. Anualment se celebren dues assemblees en les quals es rendeixen comptes amb els socis i sòcies i on es debaten les línies generals a seguir per part de l’entitat.

La junta

L’òrgan de direcció i presa de decisions és la Junta directiva, constituïda per persones i/o representants d’empreses o cooperatives de tots els subsectors, la qual es renova cada 4 anys.

L’equip tècnic

La tasca tècnica, el dia a dia, es duu a terme a través de l’equip tècnic de l’associació.

La Junta

Miquel Coll
President
Productor d’oli d’oliva
Can Majoral SAT
Vicepresidència
Viticultura i producció de vi
Nofre Fullana
Secretari i Director tècnic de l’associació.
Joana Ma. Verger
Tesorera
Elaboradora de productes derivats de la garrova
Circle Carbon SL
Vocal
Producció d’hora, fruita i compost/biochar
Xisco Llompart
Vocal
Ramader d’ovi
Llorenç Galmés
Vocal
Productor d’oli d’oliva
Antoni Feliu
Vocal
Finca de policultiu amb ramaderia
Pedro Osuna
Vocal
Productor d’horta, fruita, elaborats i oli
Antoni Sureda “de Son Vell”
Vocal
Finca de policultiu amb ramaderia
Juanma Vergara
Vocal
Apicultor
Bàrbara Mesquida
Vocal
Viticultora i productora de vi

L’equip tècnic

Nofre Fullana
Secretari i Director tècnic de l’associació.
Rafa Andreo
Responsable d'Ecoteca. Suport a S'Obrador.
Jero Jaume
Responsable de comptabilitat, facturació i socis. Suport a la promoció.
Rosa Andreu
Responsable de S'Obrador i del servei de paperassa.
Tomeu Mesquida
Responsable de comunicació.
Andreu Vila
Tècnic de l'ADV, a la secció d'olivar i vinya.
Miquel Serra
Sotsdirector. Tècnic de la secció d'horta, fruiters i extensius de l'ADV.
Marta Ferriol
Responsable de projectes i formació.
Tomeu Perelló
Responsable d'horts socials.
Joana Torrens
Suport a S'Obrador.

Formam part de