APAEMA som una associació sense ànim de lucre que va constituir-se el juny de 2006 amb la meta principal de disposar d’una plataforma per a la defensa i el foment de l’agricultura ecològica i l’agroecologia. Actualment, som més de 550 socis i sòcies. Hi formam part productors/es i elaboradors/es inscrits al CBPAE (socis de ple dret), juntament amb persones aficionades a algun àmbit concret de l’agricultura i la ramaderia ecològica (socis simpatitzants).

VISIÓ: 

Una Mallorca 100% agroecològica.

MISSIÓ:

La nostra raó de ser és la representació i defensa del sector ecològic de Mallorca i els seus operadors, i la promoció i foment de l’agricultura ecològica i l’agroecologia. Volem esdevenir un agent de canvi, de dinamització i articulació del territori, de suport a la feina de les persones que es dediquen a foravila, per així, entre tots, assolir un major grau de sobirania alimentària.

VALORS:

Sostenibilitat, Cooperació, Respecte, Compromís ètic i solidaritat i Innovació.

Associa't ara

Cream xarxa entre persones per fer de l’agricultura ecològica un sector agrari fort capaç de canviar el futur de l’alimentació i la pròpia agricultura de Mallorca.

Què feim?

Per aconseguir aquests objectius, actualment, l’associació dur a terme aquestes tasques i activitats:

$

Representació política i defensa del sector ecològic i agroecològic.

$

Promoció i foment de l'agricultura ecològica i l'agroecologia.

$

Assessorament tècnic d'explotacions agràries professionals i no-professionals.

$

Formació agrària i celebració de jornades tècniques.

$

Recolzament als pagesos/es i elaboradors/es ecològics i creació de xarxa entre ells/es.

$

Suport a la promoció i comercialització dels productes dels operadors socis.

$

Recerca, innovació i desenvolupament de nous coneixements vinculats al sector agrari.

$

Impuls de projectes de dinamització del sector agrari ecològic.

$

Prestació de serveis d'elaboració de conserves i transformats vegetals i càtering amb productes dels nostres socis.

Estructura

L’assemblea

L’Assemblea de socis és l’òrgan suprem de l’associació. Anualment se celebren dues assemblees en les quals es rendeixen comptes amb els socis i sòcies i on es debaten les línies generals a seguir per part de l’entitat.

La junta

L’òrgan de direcció i presa de decisions és la Junta directiva, constituïda per persones i/o representants d’empreses o cooperatives de tots els subsectors, la qual es renova cada 4 anys.

L’equip tècnic

La tasca tècnica, el dia a dia, es duu a terme a través de l’equip tècnic de l’associació.

La Junta

Miquel Coll
President
Productor d’oli d’oliva
Can Majoral SAT
Vicepresidència
Viticultura i producció de vi
Nofre Fullana
Secretari i Director tècnic de l’associació.
Joana Ma. Verger
Tesorera
Elaboradora de productes derivats de la garrova
Pedro Osuna
Vocal
Productor d’horta, fruita, elaborats i oli
Joan Antoni Servera
Vocal
Viverista i productor de figa fresca i oli d'oliva
Antoni Sureda “de Son Vell”
Vocal
Finca de policultiu amb ramaderia
Antoni Feliu
Vocal
Finca de policultiu amb ramaderia
Llorenç Galmés
Vocal
Productor d’oli d’oliva
Juanma Vergara
Vocal
Apicultor
Circle Carbon SL
Vocal
Producció d’hora, fruita i compost/biochar
Xisco Llompart
Vocal
Ramader d’ovi
Bàrbara Mesquida
Vocal
Viticultora i productora de vi

L’equip tècnic

Rosa Andreu
Responsable de S'Obrador i del servei de paperassa.
Maria Antònia Aloy
Responsable de promoció, menjadors escolars i tallers a escoles.
Tomeu Perelló
Responsable d'horts socials.
Rafa Andreo
Responsable d'Ecoteca. Suport a S'Obrador.
Jero Jaume
Responsable de comptabilitat, facturació i socis. Suport a la promoció.
Miquel Serra
Sotsdirector. Tècnic de la secció d'horta, fruiters i extensius de l'ADV.
Tomeu Mesquida
Responsable de comunicació.
Magdalena Adrover
Manescal. Responsable del projecte PASTURE+
Nofre Fullana
Secretari i Director tècnic de l’associació.
Marta Ferriol
Responsable de projectes i formació.

Formam part de