Article

Projecte de promoció “ME ecològic de Mallorca”

Des de fa uns mesos, els ramaders ecològics d’oví s’han unit per promocionar la carn de ME ecològic de Mallorca. Ara podeu trobar aquest tipus de carn a més establiments que mai, ja que s’identifica cada peça amb el segell CBPAE marcat amb tinta.

Més info a www.meecologic.com