ME ecològic de Mallorca i GARDEN Hotels renoven l’acord de compra de 3000 kg de carn ecològica

15 · març · 2023

Per vuitè any consecutiu, GARDEN Hotels ha renovat l’acord amb APAEMA (Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca) pel suport al projecte de promoció “ME ecològic de Mallorca”. La cadena es compromet a adquirir tres tones de canals senceres de me ecològic local, per tal d’oferir-la en els seus establiments turístics. Enguany, emperò, GARDEN Hotels ha adquirit les canals senceres, sense que s’hagi de trossejar la carn prèviament, el que suposa una millora en el preu que percep el ramader, ja que s’eviten intermediaris.

El compromís de la cadena va més enllà de la compra de carn de me, ja que aquesta ha adaptat la roda de menús per poder aprofitar tota la canal de l’animal. En contra de la tendència actual en restauració, on només es compren les parts més valorades, com costelles o cuixes, en aquest cas s’aposta per valorar per igual totes les parts de l’animal.

L’objectiu de fer públic aquesta renovació de compromís és per demostrar que el sector turístic té maneres de donar suport al sector primari de Mallorca. D’aquesta manera, es vol encoratjar a grans consumidors, com hotels i restaurants a comprometre’s en el manteniment de la ramaderia extensiva ecològica, més enllà de la qüestió econòmica, per tal d’assegurar-ne la supervivència i mantenir els beneficis ambientals que suposa.

“ME ecològic de Mallorca” està impulsat per APAEMA i agrupa a 36 explotacions ramaderes d’arreu de l’illa, adherides a Pagesos Ecològics de Mallorca S. Coop. per a la comercialització conjunta d’aquesta carn. En total són 1.800 hectàrees pasturades amb prop de 5.000 ovelles. Tot i que el seu objectiu és la promoció de la carn de me ecològic local, sobretot és un projecte per reivindicar la importància de la ramaderia extensiva a l’hora de sostenir l’agroecosistema i la tasca que duen a terme els ramaders i ramaderes ecològiques. El transport de nutrients, el control de l’herba, la prevenció d’incendis, l’increment de la fertilitat del sòl o preservació de races autòctones, en són alguns exemples.

Des de l’any 2015, la cadena GARDEN ha adquirit cada any 3 tones d’aquesta carn, és a dir més de 2.500 animals comprats en vuit anys. Això suposa un 20% de les vendes dels ramaders de “ME ecològic de Mallorca”. GARDEN ha resultat ser l’únic oasi dins el sector turístic, ja que el projecte de promoció no ha aconseguit cap acord similar. Si aquesta pràctica es fes extensiva a altres cadenes hoteleres, s’aconseguiria l’anhelada estabilitat de la ramaderia extensiva ecològica.

Actualment, les 144 finques mallorquines amb oví ecològic, es troben en una situació complicada, ja que el consum de carn de me està davallant un 15% anual. Molts dels mèns ecològics d’excel·lent qualitat, criats en llibertat a base de llet materna i pastures, s’han d’acabar venent com a convencionals, el que suposa no compensar els seus costos associats. Sorprenentment, és durant els mesos d’estiu, quan la nostra illa és visitada per milions de persones que s’alimenten diàriament, que les vendes d’aquesta carn cauen en picat.