El banc de terres d’Eivissa

27 · maig · 2022

El Banc de Terres d’Eivissa és un projecte de Custòdia Agrària de l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica d’Eivissa i Formentera (APAEEF). Aquest projecte s’inicia el 2014 amb fons de Leader EU i Eivissa Preservation Fund.

Durant la generació passada, amb l’arribada massiva dels turistes van canviar les economies de les famílies que es va destinar més cap als serveis turístics amb la conseqüència d’un abandó majoritari del camp. Aquest fet avui dia es pot observar en l’àmbit paisatgístic en el qual no hi ha hagut un relleu generacional i els camps estan abandonats i els boscos han guanyat a les terres fèrtils. És cert que als darrers anys hi ha hagut un increment de joves que volen tornar al camp i les explotacions que varen aguantar el canvi econòmic de les Pitiüses volen fer créixer la seva activitat. És en aquest punt on el Banc de Terres es converteix amb una eina fonamental per garantir l’activació i continuïtat de l’activitat agrícola de les Pitiüses.

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de reactivar l’activitat agrícola o ramadera a les Pitiüses a través de l’accés a la terra, fent ús del territori en desús d’una forma legal i respectuosa, entre l’arrendatari i el propietari. APAEEF posa en contacte propietaris/es de finques amb agricultors/es que necessiten una finca per iniciar o continuar la seva activitat agrària o ramadera. Cal remarcar que gràcies a aquest projecte no només s’incideix en l’objectiu principal, anomenat amb anterioritat, sinó que també:

• Afavoreix el relleu generacional, mantenint al llarg del temps l’activitat al món rural.

• Proporciona grans beneficis mediambientals, ja que afavoreix el manteniment de la superfície de terres fèrtils, incidint directament amb el control forestal i risc d’incendis.

• El conreu respectuós amb la terra, garanteix ses filtracions d’aigua als nostres aqüífers.

• Incideix directament amb el manteniment paisatgístic del món rural, tan valorat i a vegades tan poc respectades per l’activitat turística i immobiliària de ses illes.

Afavoreix la nostra apreciada cultura gastronòmica, amb el manteniment del producte local i la conservació de les varietats locals. El projecte de BDT va tenir una gran empenta amb la reactivació l’any 2019 donat l’increment de sol•licituds de demanda de terres per a cultivar.

Amb data setembre 2021 el BDT compte amb una superfície de 147 ha, repartida en els diferents municipis de l’illa d’Eivissa, de les quals 5 finques, amb un total de 32,62 ha, estan en custòdia agrària. Aquestes 32.62 ha el 2021 representen un 4% del total de les terres amb producció ecològica. Actualment, s’estan administrant sol·licituds per a 36,7 ha més.

El BDT és el mitjà adequat per donar accés a la terra i per potenciar i reactivar la figura de l’agricultor/a en l’àmbit empresarial i professional, ja que dona la possibilitat de crear noves empreses agràries o ampliar la capacitat de les ja existents.

La tipologia dels projectes en marxa o entrants al BDT reflecteixen una diversitat de produccions i productes finals: cultiu de maduixes, cereals de varietats local, farratges perennes, cultiu d’horta, cànem, agricultura i ramaderia regenerativa, plantes medicinals, cultiu d’aronia, ramaderia de races autòctones …

Des d’APAEEF també s’ofereixen els serveis d’assessorament agroecològic i regeneratiu als sol·licitants. Per tal de fer una diagnosi i seguiment de les plantacions, serveis d’assessorament en la posada en marxa de l’activitat agrícola, alta al CBPAE i altres tràmits necessaris per a l’inici de l’activitat així com formació constant.

El BDT forma part de la Xarxa de Custòdia del Territori de Balears (ICTIB) i de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i col·labora amb altres entitats nacionals i internacionals. Aquest projecte és possible gràcies al suport obtingut, al seu inici de Leader Eivissa i IPF (Ibiza Preservation Fund) i, actualment, al Consell d’Eivissa. El suport de les institucions insulars al BDT és imprescindible per a la continuïtat i millora d’aquest projecte.

L’accés a la terra és clau per al desenvolupament agrari i ramader a les nostres illes.