Els projectes de llarga durada són aquells que ens permeten treballar en un mateix centre durant un període de tres mesos o més. Són projectes que ens permeten vincular tota la comunitat educativa, detectar necessitats i fer un aprenentatge comú. Així podrem contribuir en la creació de comunitats educatives més sostenibles i és que, l’hort, és un espai que ens ajuda a reconnectar amb la terra, amb la natura i, per tant, a transitar cap a una model social que cuida la vida.

L’educació ambiental i la conscienciació per a un canvi de model agroalimentari són un dels pilars de l’associació des de la seva creació. Els darrers anys hem entrat a les escoles, per acompanyar als docents i als alumnes en la creació i el manteniment de l’hort ecològic escolar. Ara volem donar una passa més, acompanyant de més a prop aquells centres que volen ampliar la presència de l’hort ecològic al seu dia a dia. Un projecte per treballar amb l’equip docent i contribuir en la tasca de renaturalitzar els patis generant espais verds comestibles.

APAEMA aposta per una metodologia vivencial i experimental. L’objectiu és generar una estructura per treballar amb docents, alumnes i famílies. Creant amb tota la comunitat educativa suport per sostenir junts l’hort ecològic del centre.

Si el teu centre està interessat en explorar la possible implementació d’un projecte així ens pots contactar a


Projecte d’educació ambiental

En els darrers anys hem estat treballant amb la línia de subvencions per a activitats d’educació ambiental a favor d’entitats sense ànim de lucre de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, direcció general de residus i educació ambiental, en dos centres: