Projecte educació ambiental

L’educació ambiental i la conscienciació per a un canvi de model agroalimentari són un dels pilars de l’associació des de la seva creació. Els darrers anys hem entrat a les escoles, per acompanyar als docents i als alumnes en la creació i el manteniment de l’hort ecològic escolar. Ara volem donar una passa més, acompanyant de més a prop aquells centres que volen ampliar la presència de l’hort ecològic al seu dia a dia. Un projecte anual per treballar amb l’equip docent i contribuir en la tasca de renaturalitzar els patis generant espais verds comestibles.

Actualment, estam treballant, gràcies a la línia de subvencions per a activitats d’educació ambiental a favor d’entitats sense ànim de lucre de la Conselleria de Medi Ambient i territori, amb dos centres:

APAEMA aposta per una metodologia vivencial i experimental. L’objectiu és generar una estructura per treballar amb docents, alumnes i famílies. Creant amb tota la comunitat educativa suport per sostenir junts l’hort ecològic del centre.

Pel que fa a les sessions amb l’alumnat, els situem com a protagonistes. Defensem que l’alumnat retén i aprèn més informació quan manipula i participa d’una forma directa en les diferents activitats, ja que l’experiència és més significativa quan construeix els seus propis aprenentatges i habilitats a través de la pràctica realitzada per un mateix. L’hort escolar és un espai de grans riques per l’aprenentatge vivencial. Alhora es complementa al treball experimental amb la pràctica reflexiva.

A més s’aposta pel treball cooperatiu, convidant als participants al llarg de les sessions a organitzar-se en petits grups per fer treballs de descoberta, cura i experimentació de l’hort.

A través d’aquesta metodologia fomentam l’aprenentatge per problemes el qual permet a les persones usuàries plantejar diferents estratègies per poder afrontar les dificultats que es vagin trobant. Així un cop finalitzi l’acompanyament dels tècnics i acompanyants d’APAEMA el treball fet pot tenir continuïtat.