Servei de paperassa

Una mà amb la gestió de quadern de camp i ajudes

Què és?

En els darrers anys, la feina administrativa que han de fer els productors i productores s’ha incrementat i de cada vegada és més complexa. Fins al punt que molts d’ells han de dedicar jornades completes a aquestes tasques, perdent hores de feina a camp; que mai no són suficients.

Per això, a principis de l’any 2023, i coincidint amb la implantació de la nova PAC, APAEMA va posar en marxa, a petició dels seus socis, un servei de paperassa. Aquest servei pretén facilitar les tasques que són més dificultoses per als pagesos. Les tasques que es duen a terme són:

  • Gestió del quadern d’explotació del CBPAE (i prest, gestió de quadern digital).
  • L’avís de convocatòries d’ajudes, tenint en compte les necessitats de cada pagès.
  • Redacció de memòries agronòmiques.
  • Diversos tràmits amb Recursos Hídrics (sol·licitud de pou, canvi d’ús, etc.).
  • Altres serveis que puguin sol·licitar els socis.

Com funciona?

S’estudien les necessitats de cada cas i s’estableix un sistema funcional i pràctic per al pagès i la persona responsable del servei. Abans d’iniciar-lo, es fa un pressupost adaptat a cada cas.

Aquest suport l’oferim en contacte permanent amb el soci/a interessat/da, sigui via telefònica, per correu o en persona, a l’oficina, els divendres.

La responsable del servei és Rosa Andreu, tècnica agrícola.

A qui beneficia?

El servei de paperassa va dirigit a tots els titulars d’explotació agrària ecològica i socis d’APAEMA que vulguin un acompanyament personalitzat en els temes mencionats anteriorment.

Com puc aprofitar aquest servei?

Aquest servei té un cost pel pagès, ja que té un caràcter personalitzat, de totes maneres, els preus són aterrats a la realitat del sector. Si sou socis d’APAEMA i voleu saber-ne més d’aquest servei podeu enviar un correu a /" target="_blank" rel="noopener"> i prepararem un pressupost adaptat al vostre cas.