ME ecològic de Mallorca

Un projecte de promoció per donar valor a la carn de xot ecològic

La ramaderia està molt lligada a l’agricultura i més si parlam d’agricultura ecològica. Aquest fet és perquè aquest tipus d’agricultura depèn estretament dels fems que aporten els animals, incorporats a la terra en forma d’adob orgànic. A banda dels cultius lleguminosos i de la rotació de cultius, la ramaderia és un dels pilars de la fertilitat dels camps ecològics: sense ramaderia es compromet l’agricultura ecològica. D’aquí la importància de la conservació de la ramaderia extensiva tradicional.

A més a més, la ramaderia ovina havia suposat un ingrés extra per a la família pagesa durant molt de temps. Ara fa vàries dècades, emperò, que no es paga un preu just per als mens, siguin convencionals o ecològics. Això fa que cada vegada siguin més les guardes d’ovelles que van desapareixent i també, es va estrenyent les vies de diversificació que tenien els petits pagesos.

Me ecològic de Mallorca

“ME ecològic de Mallorca” és un projecte de promoció per posar en valor la carn de me ecològic local, identificant-la, fent-la present a més establiments de venda i aconseguint un millor preu per a les finques d’origen. Neix a principis de 2015, en el si de la nostra associació i gràcies a l’ajuda de promoció de productes de qualitat, que permet contractar un comercial per fer d’altaveu de les bondats de la carn de “ME ecològic de Mallorca”. Quatre anys després, el projecte posa el segell als mèns que surten de prop de 40 ramaders i ramaderes i ha aconseguit multiplicar per 4 les vendes de carn de xot ecològic.

Comprant carn de me ecològic estàs donant suport a la petita pagesia ecològica de Mallorca, la qual, a banda de produir aliments localment, està mantenint una xarxa agroecosistèmica que conforma el paisatge de Mallorca, tant en boca de tots.

Contactau amb “ME ecològic de Mallorca” a través de

No deixeu de visitar les xarxes:

https://www.meecologic.com/
https://www.facebook.com/meecologic/