​​Horts urbans i socials

Horts per compartir

A APAEMA tenim una àmplia experiència en l’acompanyament tècnic i la formació d’usuaris d’horts urbans i horts socials. Actualment duim l’assessorament dels horts municipals de Petra, Capdepera, Manacor, Artà i la Colònia de Sant Pere. Feim visites regulars d’assessorament acompanyant als usuaris en els seus cultius i apostant sempre per unes pràctiques agroecològiques, sempre pensant amb la salut dels usuaris, de les seves famílies i l’entorn.

La formació també és bàsica, ja que de la bona capacitació dels usuaris dependrà la cistella d’aliments que arribi a les seves famílies. És aquest un dels principals objectius d’aquest assessorament, facilitar la producció i diversificar l’alimentació dels usuaris dels horts, els quals solen ser també usuaris de serveis socials.

Els serveis que oferim són:

  • Servei de seguiment 
  • Servei de creació
  • Servei de gestió integral de projecte  
  • Servei de formació  
  • Servei de dinamització

Un hort és un espai polivalent amb molt de potencial a nivell socioeducatiu però també és una eina d’empoderament de Sobirania alimentària i una activitat d’esbarjo.

Per a més informació i contacte: