Projecte

Grup d’Apicultura eco

Un dels pilars d’APAEMA és la creació de xarxa entre persones que comparteixen inquietuds per temàtiques concretes. És per això que l’any 2014 es va crear el Grup d’Apicultura ecològica, amb l’objectiu d’agrupar i ajudar als apicultors que fan un maneig ecològic de les seves caseres, fomentar i consolidar aquest tipus d’apicultura. A hores d’ara, el grup està format per 90 apicultors/es, de diferents condicions i nivells de coneixements, i aprofiten l’associació per fer formació específica, jornades tècniques, compres conjuntes de material, compartir informació i coneixements, materials col·lectius, etc. Gràcies a les seves iniciatives, els socis apicultors impulsen l’entitat cap a nous horitzons i serveis. Es tracta sens dubte de la comissió més activa dins de l’associació.

Per accedir a formar part del Grup d’Apicultura ecològica d’APAEMA, és imprescindible signar les bases que regeixen aquesta comissió (adjunt). Els 3 km de radi amb cultius ecològics (o poc intervinguts, zones naturals) al voltant dels apiaris que marca el reglament europeu de Producció Agrària Ecològica, és un factor limitant en un territori insular com el nostre, emperò no ho és complir amb totes les altres premisses a l’hora de fer apicultura ecològica. Aquestes impliquen afavorir el benestar de la colònia, no alimentar com a pràctica especuladora, evitar l’ús de tractaments de síntesi, o ubicar l’apiari dins finques ecològiques o zones naturals, sempre que sigui possible.

Anualment, el Grup fa dues compres conjuntes de tractaments orgànics contra varroa, una compra de cera ecològica, una d’alimentació ecològica per sostenir les caseres durant l’estiu i, en ocasions especials, s’han comprat pots o també caseres de forma col·lectiva.


El Grup d’Apicultura ecològica celebra anualment la Jornada tècnica d’Apicultura ecològica de les Illes Balears.


Formulario de pago