Projecte

Garrovers eco en producció

Arran d’una col·laboració més amb Mallorca Preservation Fund, APAEMA posa en marxa un projecte anomenat “Garrovers eco en producció” que pretén donar una opció directa i assequible a les finques sòcies, per tal d’empeltar els seus garrovers.

Existeix un problema de manca d’empeltadors qualificats i no hi ha prou oferta de planter empeltat atesa la gran demanda dels darrers anys. A més, els arbres que s’han sembrat a través de l’ajuda de replantació de la Conselleria d’Agricultura han d’estar empeltats obligatòriament abans de dos anys posteriors a la sol·licitud de l’ajuda. Tot un cúmul de circumstàncies que ens ha impulsat a posar en marxa aquest projecte.

MAPF es fa càrrec del cost de l’obtenció de les mudes i APAEMA posa a disposició dos tècnics del seu equip per a l’empeltada a finca, arreu de Mallorca, el cost de la qual anirà a càrrec de la mateixa explotació. També se cercaran finques que vulguin ser donants de material vegetal.

Aquest projecte compta amb el suport l’Associació de Varietats Locals i Es Garrover de Mallorca, que aportaran varietats, coneixements i estan interessades en els resultats del projecte, tant pel que fa a ubicació i difusió d’aquestes varietats com en la producció futura d’aquests arbres.

Aquest projecte acabarà l’any 2022.


Primer any de projecte

Des de la primavera del 2020, quan s’inicià aquest projecte, fins a l’actualitat 16 finques han sol·licitat aquest servei (color verd). Per altra banda, es van localitzar 16 finques donants de material vegetal de qualitat (color àmbar).

Finques donants (àmbar) i finques receptores (verd)

La intenció era comptar amb finques donants que fossin properes als del les sol·licitants de l’empeltada, per dos motius: disposar de mudes fresques en poc temps i poder oferir varietats ja adaptades a la zona.

Durant el mes d’abril es van visitar totes les finques sol·licitants, que havien passat un primer filtratge telefònic, per tal d’avaluar la idoneïtat de l’empeltada sobre el camp i acabar de resoldre dubtes amb el pagès. En aquestes visites vam veure que el perfil de finca predominant no s’ajustava al tipus que consideram idoni, atès que la majoria eren plantacions d’arbres amb la pell endurida i es necessitava fusta nova on practicar l’empelt. L’edat dels arbres oscil·lava entre 2 i més de 20 anys, cosa que qüestiona les garanties de l’empelt, ja que parlam d’una espècie amb altes fluctuacions de moviment de saba.

Per tant a gran part se’ls hi va demanar que fessin una poda prou severa (amb indicacions nostres) i comptar amb fusta adequada en un o dos anys, dependrà en funció de la finca, climatologia, etc., on realitzar l’empelt.

D’aquí ve l’acord proposat des d’APAEMA d’ampliar fins a 2022 l’acord amb Mallorca Preservation Foundation.

Així i tot vam anar a empeltar a quatre finques, de les 16 que ho han demanat (en aquest cas les mudes provenien del viverista Joan Crespí, Búger).

Procés d’empelt:

Extracció d’escutet d’una vara seleccionada.

Prova d’empelt damunt fusta massa endurida emprant una muda d’escutet.

Fermada de la segona muda damunt un arbre més jove que l’anterior. Passats uns vint dies ja se sap si ha aferrat o no.

Aquest projecte acaba l’any 2022.