Garrovers eco en producció

Arran d’una col·laboració més amb Mallorca Preservation Fund, APAEMA posà en marxa l’any 2020 un projecte anomenat “Garrovers eco en producció” que pretén donar una opció directa i assequible a les finques sòcies, per tal d’empeltar els seus garrovers.

Existeix un problema de manca d’empeltadors qualificats i no hi ha prou oferta de planter empeltat atesa la gran demanda dels darrers anys. A més, els arbres que s’han sembrat a través de l’ajuda de replantació de la Conselleria d’Agricultura han d’estar empeltats obligatòriament abans de dos anys posteriors a la sol·licitud de l’ajuda. Tot un cúmul de circumstàncies que ens ha impulsat a posar en marxa aquest projecte.

MAPF es fa càrrec del cost de l’obtenció de les mudes i APAEMA posa a disposició dos tècnics del seu equip per a l’empeltada a finca, arreu de Mallorca, el cost de la qual anirà a càrrec de la mateixa explotació. També se cercaran finques que vulguin ser donants de material vegetal.

Aquest projecte compta amb el suport l’Associació de Varietats Locals i Es Garrover de Mallorca, que aportaran varietats, coneixements i estan interessades en els resultats del projecte, tant pel que fa a ubicació i difusió d’aquestes varietats com en la producció futura d’aquests arbres.


Desenvolupament del projecte

Des de la primavera del 2020, quan s’inicià aquest projecte, fins a l’actualitat 16 finques han sol·licitat aquest servei (color verd). Per altra banda, es van localitzar 16 finques donants de material vegetal de qualitat (color àmbar).

Finques donants (àmbar) i finques receptores (verd)

El 2022 ha estat el tercer any en què, fruit d’aquest conveni, APAEMA pot fer recerca de material vegetal idoni i posar-lo a disposició dels propietaris amb garrovers sense empeltar. Recordem que el garrover, en plena substitució de l’ametler com a arbre de cultiu tradicional a la seca, viu un creixement sense precedents, el que ocasiona carència al mercat de garrovers ja empeltats, pel que molts agricultors opten per comprar-los bord i empeltar-los més endavant a camp.

L’empelt de garrover se fa majoritàriament entre abril i juny. Com s’ha dit en altres ocasions és un arbre poc aferradís que depèn molt de circumstàncies alienes a l’empeltador: humitat o regs que ha tengut, sistema radicular potent, treballs de la terra, brotacions sanes, ramat a prop, etc. Aquest 2022 no li ha estat contrari gràcies a les plogudes de primavera, i hem pogut recollir mudes per empeltar més de 700 garrovers a Llucmajor, Inca, Marratxí, Pollença i Sant Llorenç. Per altra banda, i tan important com l’anterior, les mudes han de provenir d’arbres sans, podats de l’any anterior i cuidats. Aquestes mudes han de provenir de vergues d’un any, més o manco.

Els primers indicis mostren que el percentatge d’aferrament és molt elevat. Els propietaris ja coneixen les atencions que els hi han de tenir a partir d’ara: regs de suport, tall de la cinta, neteja del bord, cella per estimular l’ull, etc. Les varietats més demanades han estat Bugadera, D’en mestre, Duraió i De la mel. Les varietats que no s’han pogut trobar en les condicions requerides les ha aportat el viverista Joan Crespí de Búger.

Des del 2020 s’han empeltat un total de 1.450 garrovers.

Procés d’empelt:

Extracció d’escutet d’una vara seleccionada.
Fermada d’una muda damunt un arbre. Passats uns vint dies ja se sap si ha aferrat o no.


Projecte finançat per Mallorca Preservation Foundation.