Estacions d’avís fitosanitari

Prevenció de plagues i malalties i estalvi de recursos a finques ecològiques

Què és?

El maig de 2023, APAEMA va instal·lar les primeres estacions d’avís fitosanitari a finques ecològiques de Balears, gràcies al suport de la Fundació Mallorca Preservation. Aquestes estacions representen un avenç tecnològic que permet als agricultors anticipar-se i prendre mesures preventives enfront de possibles plagues o malalties a les seves plantacions.

On està?

Les estacions d’avís fitosanitari es troben distribuïdes estratègicament a diverses finques ecològiques de les Illes Balears, sòcies d’APAEMA. Aquesta ubicació estratègica permet una cobertura àmplia i eficaç per a tota la comunitat agrària.

Com funciona?

Mitjançant una xarxa de sensors i estacions meteorològiques d’última generació, les estacions d’avís fitosanitari recopilen dades i informació en temps real sobre les condicions climàtiques, la humitat del sòl i altres factors clau per al desenvolupament de plagues i malalties. Aquestes dades són analitzades per un sistema d’intel·ligència artificial que genera avisos i recomanacions personalitzades per als agricultors.

Conjuntament, s’han instal·lat també sondes per a la lectura d’humitat a la terra, a la zona d’influència radicular, la qual cosa permet saber amb precisió les necessitats hídriques dels cultius en tot moment. 

Quin impacte té sobre el territori?

S’estima que els sensors, en suma, poden suposar un estalvi de 1.500 kg de coure, amb un cost estimat d’uns 15.000 € d’estalvi econòmic, i entre 100.000 i 150.000 tn d’aigua entre les 30 finques enxarxades, actualment, dins el projecte.

A qui beneficia?

Aquesta iniciativa beneficia directament les finques ecològiques associades a APAEMA, així com altres finques ecològiques de les Illes Balears i el sector agrari en general. Els avisos fitosanitaris permetran als agricultors prendre accions preventives o curatives en el moment adequat, evitant pèrdues de collita i reduint l’ús de productes químics.

Com puc entrar a formar-ne part o aprofitar els seus serveis?

Els agricultors interessats a formar part d’aquesta iniciativa i aprofitar els serveis d’avís fitosanitari poden posar-se en contacte amb APAEMA a través del seu lloc web oficial o trucant al número de telèfon 971 168 326. Els nostres tècnics proporcionaran tota la informació necessària i assistència perquè els agricultors puguin unir-se a aquesta iniciativa.

Com es finança?

El projecte d’estacions d’avís fitosanitari ha estat finançat amb el generós suport de la Fundació Mallorca Preservation, que ha donat una donació de 15.300 € per als pròxims 3 anys. Aquesta col·laboració entre APAEMA i MAPF demostra el compromís compartit de promoure la sostenibilitat agrària i fomentar les pràctiques ecològiques a les Illes Balears.


Aparicions a mitjans de comunicació