Pilot “Elaborats i quarta gamma en producció eco”

Projecte pilot que pretén ajudar a la creació de nous productes elaborats ecològics.