Pilot “Elaborats i quarta gamma en producció eco”

Elaborats ecològics innovadors

Arran de l’interès creixent que hi havia per part dels socis d’APAEMA respecte dels transformats vegetals ecològics, l’associació va presentar un Pla de cooperació a les Ajudes de mínimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, convocades per FOGAIBA. Aquest Pla de cooperació consta d’un projecte pilot per crear nous productes transformats vegetals a partir de producte fresc local, ecològic i de varietats locals.

El Pla de cooperació, que tendrà una durada de 3 anys (fins a mitjans de 2021), està dirigit per APAEMA, però hi formen part 17 persones i entitats. La idea bàsica del projecte pilot és que es puguin fer proves a petita escala de transformats vegetals que podrien sortir al mercat en un futur pròxim, els quals podrien tenir un efecte positiu en el sector agrari ecològic. 

L’obrador està situat a Binissalem, a la cooperativa FRUITS SECS, qui lloga les instal·lacions al projecte. 


Els suports que hem rebut

El projecte pilot “Elaborats i quarta gamma en producció ecològica” ha estat subvencionat amb un 90% per part de l’ajuda de projectes pilot que convoca FOGAIBA (179.280 €). 


Si voleu informació sobre S’Obrador (espai de creació compartida per a petites produccions) heu d’anar aquí.