Projecte

Elaborats eco innovadors i obrador compartit

Elaborats ecològics innovadors (1a fase)

Arran de l’interès creixent que hi havia per part dels socis d’APAEMA respecte dels transformats vegetals ecològics, l’associació va presentar un Pla de cooperació a les Ajudes de mínimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, convocades per FOGAIBA. Aquest Pla de cooperació consta d’un projecte pilot per crear nous productes transformats vegetals a partir de producte fresc local, ecológic i de varietats locals.

El Pla de cooperació, que tendrà una durada de 3 anys (fins el 2021), està dirigit per APAEMA però hi formen part 17 persones i entitats, i també compta amb el suport de Mallorca Preservation Fund.

La idea bàsica del projecte pilot és que es puguin fer proves a petita escala de transformats vegetals que podrien sortir al mercat en un futur pròxim. 

L’obrador està situat a Binissalem, a la cooperativa FRUITS SECS, qui lloga les instal·lacions al projecte. 

Obrador compartit S’OBRADOR (2a fase)

Paral·lelament, durant el 2019, FRUITS SECS i APAEMA, donat l’interès per part dels seus socis en el projecte pilot, han arribat a un acord per convertir aquest espai en un obrador compartit, fora de l’horari en què es desenvolupa el projecte abans esmentat. Aquest espai pot ser útil a tot aquell productor/a soci d’alguna d’aquestes dues entitats que estigui pensant en elaborar transformats vegetals per defensar millor els seus productes.

Els tipus de productes que s’hi poden elaborar són conserves vegetals, confitures, salmorra, fermentats, envinagrats, sucs frescos i pasteuritzats, llegums cuites, vegetals i fruita deshidratada, salses, cremes… 

També disposa d’una sala, a part, per l’extracció de mel que consta de màquina centrífuga, taula de desoperculació i maduradors.

S’OBRADOR aspira a ser un espai de creació compartida per a petites produccions, en el qual també s’ofereixi assessorament en compliment de la normativa de Sanitat i venda directa.

Els suports que hem rebut

El projecte pilot “Elaborats i quarta gamma en producció ecològica” ha estat subvencionat amb un 90% per part de l’ajuda de projectes pilot que convoca FOGAIBA (179.280 €). 

Mallorca Preservation Fund ha aportat 19.920 €, el que ha permès fer la transició cap a la constitució de l’obrador compartit S’OBRADOR.

Finalment, la Fundació Carasso ha subvencionat l’adquisició de maquinària complementària (etiquetadora, talladora de verdures, pany electrònic) i la contractació de personal de suport per als anys 2020 i 2021, per valor de 35.500 €, que ha de permetre millorar l’espai i posar en marxa un servei de maquila a S’OBRADOR.

Moltes gràcies a totes!