Eco-Llonja

Un mercat majorista ecològic digital

Eco-Llonja és un espai virtual, a mode de mercat majorista, que pretén ser un punt de trobada exclusiu entre els nostres socis, productors, elaboradors i distribuïdors, així com sector HORECA.

En l’actualitat, aquest espai dona cobertura a una seixanta de productors i compleix amb l’objectiu d’oferir i cercar producte ecològic local, a l’engròs, i ajuda a trobar millor sortida a petites produccions o excedents i complementar l’oferta dels qui ja comercialitzen.

Amb l’arribada de la Covid-19, moltes pageses i pagesos veren reduïdes substancialment les seves vendes a causa del tancament de mercats, restaurants, hotels i menjadors. Això va suposar un daltabaix per a la supervivència de la seva activitat agroecològica. Davant aquesta situació, APAEMA decidí cercar una solució per trobar un mercat als excedents de producte, tant per a consum humà com animal. El resultat fou recuperar un projecte que ja feia temps que es volia impulsar: l’Eco-Llonja.

Qualsevol soci d’APAEMA, productor, elaborador o establiment, certificat en ecològic, pot sol·licitar l’entrada a Eco-Llonja a través d’.