Projecte

Eco-Llonja

Mercat majorista ecològic digitial

Amb l’arribada de la crisi ocasionada per la Covid-19, moltes pageses i pagesos han vist reduïdes substancialment les seves vendes a causa del tancament de restaurants, hotels i menjadors. Això suposa un greu perill per a la supervivència de la seva activitat agroecològica.

Davant aquesta situació, APAEMA decidí cercar una solució per trobar un mercat als excedents de producte, tant per consum humà com animal. El resultat fou recuperar un projecte que ja feia temps que es volia impulsar: L’Eco-llonja

Eco-llonja és un espai virtual, a mode de mercat majorista, que pretén ser un punt de trobada exclusiu entre els nostres socis, productors i comercialitzadors. S’espera que aquest espai, que ja dona cobertura a una quarentena de productors, serveixi per oferir i cercar producte ecològic local, a l’engròs, i així donar millor sortida a petites produccions o excedents i complementar l’oferta dels qui ja comercialitzen.

Qualsevol soci d’APAEMA, productor o comercialitzador certificat en ecològic, pot sol·licitat informació a apaema@gmail.com per tenir accés a aquesta eina.