Dinamització local agroecològica

Per les seves dimensions, els municipis poden esdevenir espais de dinamització agroecològica de molta utilitat per recuperar el sector agrari de Mallorca.

Des d’APAEMA ajudam als ajuntaments i altres administracions locals a dissenyar i/o implementar accions que permetin fer passes cap a la Sobirania alimentària i l’agroecologia.

La dinamització local agroecològica és una nova manera de fer desenvolupament local, molt pràctica, basada en la transició cap a sistemes alimentaris i societats més sostenibles i justes.

Els projectes són únics i es construeixen tenint molt en compte les característiques del municipi o la bioregió amb la qual es treballa, i partint de les necessitats i/o objectius de la mateixa administració que ho posa en marxa.

En general, la dinamització local agroecològica mobilitza els actors locals que poden intervenir dins de la xarxa alimentària local i es fomenten les capacitats i recursos de cadascun. Pretén enfortir la capacitat de decisió dels habitants d’aquell territori damunt del què cultiven i del què mengen, treballant amb la pagesia existent o de nova creació, donant suport a espais i projectes col·lectius, millorar cadenes curtes de comercialització, coneixements locals, etc.

Si voleu impulsar un projecte de dinamització local agroecològica, podeu telefonar-mos i parlam de les possibilitats que teniu!

El document base de la dinamització local agroecològica d’APAEMA és el Decàleg per al foment de l’agroecologia a les administracions locals.

L’experiència que tenim des d’APAEMA dins d’aquest àmbit és la següent:

  • Diagnosi del sector agroecològic i Pla d’acció agroecològic de Palma.
  • Diagnosi del sector agrari de Calvià.
  • Creació i impuls del Banc de terres de Palma.
  • Impuls i coordinació del Mercat ecològic de Palma.
  • Dinamització i acompanyament tècnic dels horts socials i urbans de Petra, Manacor, Artà, Sant Llorenç, Mancor de la Vall, Porreres i Capdepera.
  • Introducció d’aliments ecològics de proximitat als menjadors escolars de diferents escoles i escoletes.
  • Assessorament tècnic de finques públiques municipals.
  • Assessorament tècnic en selecció de flora d’interès apícola per a jardins i espais públics.
  • Recerca de productors ecològics per ocupar parades als mercats municipals.
  • Tallers, xerrades i cursos adaptats a les necessitats de tècnics d’ajuntament, brigades, veïnats, etc.