Projecte

Pagesos Ecològics de Mallorca S. Coop.

Una cooperativa per a petits pagesxs eco

“Pagesos Ecològics de Mallorca S. Coop.” neix en el si d’APAEMA per donar suport a la comercialització de productes ecològics locals, de petits productors i elaboradors de l’illa. Neix a principis de 2017 per albergar els ramaders d’oví sota la marca “ME ecològic de Mallorca” i actualment ja compta amb més de 30 socis. A poc a poc, la intenció de la seva junta rectora és el d’anar incorporant noves seccions que permetin donar millor sortida a altres productes.

Contacte: gestio.pem[arroba]gmail.com

PEM als mitjans