Projecte

Compostatge de restes de cuina d’hotel

Projecte pilot per convertir restes de cuina d’hotel en compost ecològic

A Mallorca el compost apte per agricultura ecològica és limitat i moltes finques en pateixen les conseqüències: manca de fertilitat, rendiments minvants… Paral·lelament, TIRME ofereix compost amb bones característiques fertiltizants però que no és apte per a l’agricultura ecològica per mor que conté fangs de depuradora, amb un potencial contingut de metalls pesats. Però, per altra banda, es generen prop de 30.000 tones de restes orgàniques a les cuines i menjadors dels hotels de l’illa, un material molt interessant per convertir-lo en compost.

Per donar solució a aquesta situació paradoxal, durant la tardor de 2016 i l’hivern de 2017 es va dur a terme una prova pilot, conjuntament entre APAEMA, GARDEN Hotels i Estel de Llevant, a més de les entitats Amics de la Terra Mallorca i Aubó. El projecte va consistir en el compostatge d’una certa quantitat de tones de restes de cuina de l’hotel Playa GARDEN (platges de Muro) combinades amb un material estructurant (restes de poda triturades). Aquest procés es duia a terme a les instal·lacions d’Estel de Llevant, a Manacor, a través del curs de formació en compostatge que s’impartia per als usuaris de l’entitat en qüestió.

El resultat va ser l’obtenció d’un compost apte per a l’agricultura ecològica que va ser aprofitat pel projecte ViverBIO d’Estel de Llevant. De tot plegat, se’n va redactar una memòria, la qual es va presentar a les administracions competents en la matèria.

MEMÒRIA DEL PROJECTE: Memòria prova pilot Compostatge de restes de cuina hotel

compost garden
compost garden estel 2