ADV d’Agricultura ecològica

Què és?

L’Agrupació de Defensa Vegetal d’Agricultura Ecològica d’APAEMA és la primera ADV eco de les Balears. Ofereix assessorament i suport tècnic a productors d’hortalissa, fruita, fruits secs, extensius, olivar i vinya.

El servei d’ADV, format pels tècnics Andreu Vila i Miquel Serra, permet una atenció tècnica contínua i personalitzada. S’atenen demandes i incerteses sobre cultius eco, es fa un seguiment continuat al llarg de tota la campanya de cultiu, s’estudien les problemàtiques i punts febles de cada finca, es dissenyen noves plantacions, etc.

Quins serveis ofereix l’ADV d’Agricultura ecològica als seus membres?

 • Atenció en tots els aspectes de producció vegetal: maneig del sòl, fertilització, poda, reg, nova plantació, etc, i principalment control sanitari i seguiment d’organismes de quarantena.
 • Cobertura a través d’una visita mensual a camp (2-3 hores per visita, en funció de superfície i cultiu).
 • Contacte directe per resolució dels dubtes i/o millores a incorporar mitjançant WhatsApp, correu electrònic, telèfon o visites a l’oficina.
 • Recollida d’analítiques de sòl i aigua de reg, i interpretació.
 • Organització de diferents cursos formatius especialitzats per als cultius que formen part de l’ADV.
 • Creació d’una xarxa tècnica entre socis que permeti el contacte directe entre ells. Grups de whatsapp temàtics per cultius.
 • Compres conjuntes de productes fertilitzants o per a la defensa vegetal (caolí, trampes, adob, etc.).
 • Avisos i comunicats tècnics sobre novetats per a millora de les tècniques de cultiu.
 • Formació en nous sistemes de cultiu, actualització, visites de camp a finques d’altres comunitats.
 • Col·laboració amb la Conselleria d’Agricultura per lluitar de manera col·lectiva contra plagues i malalties, de nova introducció o presents.
 • Comunicació de forma immediata de qualsevol sospita de la presència de paràsits especialment perillosos i participar en el seu seguiment i control.
 • Divulgació de les experiències i assajos efectuats.

A qui va dirigida?

L’ADV d’Agricultura ecològica va dirigida a persones o entitats que tenguin els següents cultius donats d’alta al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE): hortalissa, olivar, vinya, fruiters de reguiu (cirerer, albercoquer, alvocat, ametller, melicotoner, etc.), fruiters de secà, cereals i llegum.

Quins requisits hi ha per entrar dins l’ADV?

Ser soci/a d’APAEMA o fer-s’hi, i estar d’alta al CBPAE al moment de la sol·licitud d’entrada dins l’ADV.

Què val ser membre de l’ADV?

Els membres de l’ADV han de satisfer una quota mensual de 36 € al mes + IVA.

Com puc inscriure’m?

Contactau amb la nostra oficina (971 168326) i vos indicarem les passes a seguir.
També podeu escriure’ns a