Projects

Servei de paperassa

Una mà amb la gestió de quadern de camp i ajudes Què és? En els darrers anys, la feina administrativa que han de fer els productors i productores...

Estacions d’avís fitosanitari

Prevenció de plagues i malalties i estalvi de recursos a finques ecològiques Què és? El maig de 2023, APAEMA va instal·lar les primeres estacions...

PASTURE+

Productes ramaders que restauren el capital natural, mitiguen el canvi climàtic i promouen el desenvolupament rural Què és? PASTURE+ és un projecte...

Grup d’apicultura eco

Comissió d’apicultors i apicultores sòcies d’APAEMA que fan un maneig ecològic de les seves caseres. Es fan compres conjuntes, trobades,...

S’Obrador

Espai de creació compartida per a petites elaboracions i transformats.