La vida al centre entrega al Parlament les seves propostes de reactivació social i econòmica

22 · juny · 2020

Les entitats de La Vida al Centre presenten al Parlament més de 80 propostes treballades col·lectivament per a que siguin assumides dins el debat Parlamentari de la Llei de Reactivació Econòmica.

Col·lectius i entitats diverses – feministes, cooperatives, ecologistes, de l’educació, xarxes municipalistes, de l’àmbit de la cultura, anticapitalistes, de l’esquerra independentista, de l’economia social i solidària, sindicats, ateneus -d’arreu de l’illa-, unides sota el Manifest La Vida al Centre, presenten al Parlament més de 80 propostes enfocades a la recuperació de les persones i orientant la reactivació econòmica cap a la transició social i ecològica de la nostra societat i del nostre model econòmic.

Les propostes es plantegen amb l’ànim de ser una esmena a la totalitat de propostes contemplades al Decret-Llei de reactivació econòmica (que ara es tramita com a Llei) i que es limita a plantejar mesures urgents de reactivació tornant a caure en en binomi turisme-construcció, sense cap condicionant ni social ni ambiental per replantejar el futur.

La situació social i econòmica de les Illes és ara mateixa d’extrema preocupació. Una societat abocada al turisme ha demostrat la seva vulnerabilitat per afrontar una crisi sistèmica i multidimensional que la COVID19 ha evidenciat i n’ha accelerat les conseqüències.

Les més de 80 propostes s’estructuren en 8 àmbits i són propostes concretes, que generaran llocs de feina de qualitat, tant de manera immediata com en un futur proper, procurant una recuperació que posi La vida al centre i les persones per davant dels interessos econòmics, creant un escenari de diversificació i transició socioecològica. Aquests àmbits són:

● Àmbit social i de cures: amb propostes de Pla de Xoc Social i economia de les cures

● Àmbit laboral: amb propostes per assegurar garanties laborals, reconeixement dels treballs de cures, repartiment del treball, etc.

● Model econòmic: amb propostes per reenfocar la política econòmica cap a sectors productius dirigits a garantir la reproducció de la vida, a l’economia de les cures, a la recuperació de sobiranies (alimentària, energètica, econòmica) i a la resiliència,

Àmbit agroecològic: amb propostes per enfocar aquest sector com a estratègic en la nova reconfiguració del model productiu.

● Àmbit turístic: amb propostes de polítiques actives i planificades de desturistització progressiva de l’economia i revisió del model turístic

● Àmbit territorial i ambiental: amb propostes enfocades a posar en valor i generar llocs de feina a partir de la gestió i conservació del territori

● Àmbit educatiu: amb propostes adreçades a reforçar el sector educatiu clau per a la transformació social

● Per a la participació i la democràcia: amb pautes bàsiques que garanteixin la participació social en la presa de decisions polítiques. Per a la participació i la democràcia.

Podeu trobar totes les propostes detallades a la web https://www.lavidaalcentre.org/propostes/

Les entitats i les persones individuals poden participar del procés de construcció d’alternatives a través de la www.lavidaalcentre.org i en les trobades que s’estan organtizant periòdicament per construir col·lectivament la transició ecosocial en resposta a aquesta crisi sistèmica.

Entitats impulsores: https://www.lavidaalcentre.org/entitats-impulsores/ 

Entitats signants: https://www.lavidaalcentre.org/entitats-i-collectius-adherits/