Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractats amb la finalitat de gestionar la donació efectuada a la nostra campanya i mantenir-li informat sobre la seva evolució i pròximes campanyes que puguem iniciar.

Quan ens facilita les seves dades per a realitzar una donació a qualsevol de les nostres campanyes, Vostè ens presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas PROMOTOR utilitzarà les seves dades personals per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense comptar amb el seu consentiment previ i exprés, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres en tant vostè no sol·liciti la cancel·lació d’aquests. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat d’aquests.

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): APAEMA , S.L. – c/ , c. d’en Veiet, núm. 17, 17, Porreres, 07260, Spain / España – T. 971168326 – Correu-e:

Política de protecció de menors. Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Plataforma i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat. PROMOTOR recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a realitzar una donació.

També els informa que existeixen programes informàtics per a delimitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials. En seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent expressament en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de PROMOTOR al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades per PROMOTOR apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les dades personals dels seguidors de PROMOTOR en les xarxes socials, seran incorporats a un fitxer amb la finalitat de mantenir-li informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les campanyes promogudes.

La seva petició per a connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts en les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. PROMOTOR no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin en la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es trobin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a PROMOTOR la cancel·lació d’aquests.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat d’aquests. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a PROMOTOR. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable (contacte): APAEMA , S.L. – c/ , c. d’en Veiet, núm. 17, 17, Porreres, 07260, Spain / España – T. 971168326 – Correu-e: