Cultiu ecològic de fruits vermells

29 · maig · 2024

Els fruits vermells representen un món minoritari, si el comparam amb els cultius predominants. Així i tot, poden ser una bona oportunitat d’ampliar la diversitat de la finca i comptar amb uns aliments poc habituals al mercat.

Estam xerrant d’unes espècies que han passat de la recol·lecció allà on es donaven espontàniament al disseny de cultius amb les necessitats controlades, en la mesura del possible. Les característiques dels fruits vermells obrin o tanquen opcions en funció de les condicions de la finca:

 • Adaptabilitat limitada a les terres de les Illes Balears, sobretot per l’elevat contingut d’argila i calcària activa.
 • Adaptabilitat al clima variable, sobretot la possibilitat de gelades o cops de sol, hores de fred.
 • Inversions inicials baixes per mor de les petites extensions que es projecten.
 • Manteniment senzill i gran complementarietat amb la resta de cultius.
 • Rendibilitats elevades, gran demanda, mercat creixent.
 • Tots els cultius descrits són plurianuals, poden viure i produir més de set anys. No hi ha varietats locals comercials.

Com a operacions inicials, tenir previst aplicar fems madur o compost, a raó de 2 tn/1.000 m². La majoria necessiten cavallons per evitar acumulació d’humitat (alçada final desitjada: 30 cm, amplària de la base: 40-50 cm). Respecte al material per cobrir els cavallons, podem emprar encoixinat de biofilm (es degradarà en aproximadament 2-3 mesos) o materials orgànics com palla. La darrera opció seria el plàstic de poliuretà. S’ha de col·locar abans de plantació. El reg per degoteig és d’1 a 2 litres per planta i dia. Requereix estructures de suport amb tutors per enfilar plantes. S’ha de controlar l’herba dels carrers. La plantació ha de ser durant gener. La drosophylla pot ser un enemic difícil. Els que tenen més possibilitats aquí serien:

 • Gerd: Sembrar a 0,8-1 m entre planta i planta, amb una distància entre fileres de 2 m. Resistent a temperatures fortes encara que les prefereix moderades, si són massa elevades, protegir amb malla d’ombreig. Arrel molt superficial. Les terres argiloses no li són favorables. El primer any ja produeix. Requereix un elevat nombre d’hores fred. Hi ha varietats amb dos períodes de recollida.
 • Mora: Sembrar a 1 per 2 m. És una planta molt rústica. Hem d’anar a varietats amb període productiu ample. És adaptable a diversos tipus de terra. Prefereix l’ombreig a l’estiu. És sensible a àcars i pulgó. Té produccions d’entre 20 i 30 t/ha i una recol·lecció al voltant de 3 kg/h i operari. El primer any ja produeix. Requereix un elevat nombre d’hores de fred.
 • Aronia negra: Molt resistent. Cultiu en procés d’investigació, encara amb poca informació. Seria per a indústria, no per a consum fresc.
 • Baia de goji: És una planta de fulla caduca, perenne, rústica. Presenta molta varietat de comercialització a partir de la baia deshidratada. Aguanta la sequera. El preu de venda directa oscil·la, entre 10 i 20 €/kg. S’adapta a molts ambients, encara que s’ha de vigilar el tema d’hores fred, i terres de diferents tipus. És molt indicada pel cultiu eco. Té dificultats en l’obtenció de planta. Requereix entutorat i es pot fer en superintensiu. Els principals problemes sanitaris són: cendrada, àcars, ocells. S’ha de podar per millorar gruixos i producció. La recol·lecció és difícil, cara. Té una producció de 2 a 8 t/ha i es recol·lecta un pic a la setmana.
 • Nabiu: Sembrar a 0,8-1 m entre planta i planta, amb una distància entre fileres de 2 m. Produeix al 2n any. Vol terres àcides. S’han de protegir els fruits del cop de sol. És sensible a la sequera. Disposa de fruit damunt branca de l’any anterior i requereix poda. Necessita pol·linitzadors.
 • Grosella vermella: Sembrar a 0,8-1 m entre planta i planta, amb una distància entre fileres de 2 m. El primer any ja produeix. Requereix un elevat nombre d’hores de fred.
 • Minikiwi: Sembrar a 2-3 m per 3,5 metres. Produeix al 3r any. És una planta dioica, 1 mascle per 5 femelles. Té un sistema radicular molt superficial. S’emparra com el kiwi. Necessita terres molt lleugeres.
 • Altres: És probable que s’hagi d’encalar l’hivernacle per minvar temperatures a l’estiu.