APAEMA compra una finca per convertir-la en l’epicentre de l’agricultura ecològica de Mallorca

15 · desembre · 2022

Gràcies al préstec de 61 socis i sòcies, APAEMA ha adquirit una finca rústica de 18.000 m² de superfície, ubicada en el municipi de Montuïri. L’objectiu d’aquesta compra és que l’associació disposi d’un lloc propi on poder desplegar el potencial del sector agrari ecològic els anys vinents. 

Aquesta adquisició obri la porta a moltes possibilitats que fins ara eren una limitació. Finalment, disposarem d’un lloc de referència per a l’agricultura eco i l’agroecologia, el qual donarà visibilitat, i facilitarà la difusió d’aquest tipus d’agricultura i dels productes conrats i/o transformats amb aquest segell. A més, permetrà pensar amb la possibilitat de disposar d’una infraestructura que doni cobertura al bot d’escala que està experimentant el sector agroecològic.

Fa un any, l’associació va sondejar els socis per determinar el suport que rebria per part seva un projecte d’aquestes característiques. Arran de la resposta rebuda, s’inicià la recerca de finca que ha culminat amb l’adquisició d’una parcel·la adjacent a la carretera Palma-Manacor. 61 socis i sòcies, a través de préstecs personals a l’entitat, han cobert el total del preu de la finca, sense necessitat de recórrer a entitats bancàries.

En els darrers anys, la producció agrària ecològica a Mallorca està experimentant un creixement sostingut tant en nombre d’operadors com d’hectàrees inscrites. Ara, emperò, es necessiten estructures i infraestructures que donin suport a aquest creixement i sostinguin el bot d’escala en la producció i el consum agroecològics. Ens trobam, així, davant un moment clau i APAEMA, com a associació que agrupa bona part dels productors ecològics de Mallorca, ha de vetllar per fer front a aquests reptes de forma col·lectiva.

Amb la disponibilitat d’un espai propi, s’obri un gran ventall d’oportunitats. Podrem desenvolupar una finca experimental, per provar cultius, tècniques i manejos agrícoles, investigacions per obtenir resultats pràctics que es puguin traslladar a la producció dels socis de l’entitat a través del nostre servei d’assessorament i formació. Aquesta finca, també serà un lloc ideal per fer-hi pràctiques de determinats cursos de formació, i a més també volem aspirar a impartir-hi certificats de professionalitat en agricultura ecològica. 

Aquesta compra s’ha efectuat després d’un any de cerca ininterrompuda. Les pressions a les quals està sotmès el sòl rústic de l’illa han complicat molt la tasca. Des d’un primer moment vàrem prioritzar la compra d’una finca que ja disposés d’una infraestructura en abandó per poder-la recuperar. Finalment no va ser possible. És preocupant comprovar les traves per recuperar estructures agràries i el sobrecost econòmic desmesurat que suposa. 

L’anunci d’aquesta compra s’ha fet públic el mateix dia que s’ha renovat la junta de l’associació.