Andreu Vila

Enginyer agrònom i tècnic de l’ADV, centrat en olivar i vinya.