GOB i APAEMA demanen al Consell de Mallorca que deixi de fumigar a les vores de carretera

17 · octubre · 2018

L’any 2013 el Consell de Mallorca adoptà un acord intern per deixar d’utilitzar la fumigació massiva com a sistema fonamental per al control de la vegetació a les voreres de carretera. Aquesta decisió va ser aplaudida per les nostres entitats, especialment tenint en compte que a més de l’impacte sobre la biodiversitat el producte més utilitzat fins aleshores era el glifosat, un herbicida classificat per la Organització Mundial de la Salut com a “probablement carcinogènic per humans”.

Durant els anys posteriors el control de la vegetació es va realitzar bàsicament amb mitjans mecànics, recorrent a la fumigació només a determinats punts on el desbrossat era tècnicament complicat o era un problema per a la circulació dels vehicles.

Malauradament els darrers mesos estam assistint a una recuperació de les velles pràctiques, i hem pogut ser testimonis de fumigacions a diverses carreteres on la utilització de mitjans mecànics sembla ben viable. Ahir poguérem enregistrar la fumigació a l’autovia de Manacor, a l’alçada del creuer Petra-Felanitx.

Davant aquesta situació, des de les nostres organitzacions reclamam de bell nou al Consell de Mallorca que deixi de fumigar, i que utilitzi mitjans mecànics per al control de la vegetació a les vores de carreteres, on i quan sigui estrictament necessari clar. Entenem que no és imprescindible evitar qualsevol tipus d’herba i durant tot l’any a les voreres, ja que aquesta flora juga un paper ecològic important per a moltes espècies de fauna i a més a més en la majoria de situacions no representa un perill ni per a la circulació ni per a la propagació d’incendis forestals.

A més, les esquitxades poden suposar una contaminació per deriva dels cultius de finques ecològiques, fet que els implicaria la retirada del seu segell ecològic durant dos anys i per tant greus perjudicis per als productors.

https://www.facebook.com/gobmallorca/videos/927140420828941/