Identitat

Qui som?

APAEMA és una associació sense ànim de lucre que va constituir-se el juny de 2006 a partir de la proposta dels agricultors i elaboradors ecològics de Mallorca amb la meta principal de disposar d’una plataforma per a la defensa i el foment de l’Agricultura ecològica i l’agroecologia.

Des de llavors, APAEMA ha anat ampliant mires però sempre conservant els objectius i els seus punts de referència:

 • Representació del sector agrari ecològic i defensa dels operadors inscrits en Agricultura ecològica enfront de la competència deslleial, contaminacions per deriva i totes les accions que puguin suposar un perjudici per a aquest sector.
 • Vetllar del prestigi dels productes agroalimentaris ecològics produïts, elaborats i/o comercialitzats a Mallorca.
 • Promoció i foment de l’Agricultura ecològica i l’Agroecologia.
 • Organització de la producció agrària ecològica i els seus sub-sectors productius.
 • Defensa del medi ambient i foment del desenvolupament rural.

Setze anys després APAEMA compta amb més de 500 socis i sòcies. En formen part productors/es i elaboradors/es inscrits al CBPAE, juntament amb persones aficionades a algun àmbit concret de l’agricultura i la ramaderia ecològica.

Què feim?

Per aconseguir aquests objectius, actualment, l’associació dur a terme aquestes tasques i activitats:

 • Suport als pagesos/es i elaboradors/es ecològics i creació de xarxa entre ells/es.
 • Impuls de projectes de dinamització del sector agrari ecològic, així com campanyes de promoció de l’agricultura ecològica i els seus aliments.
 • Assessorament tècnic d’explotacions agràries, de particulars i d’horts escolars o socials.
 • Organització de la Diada d’Agricultura ecològica.
 • Formació agrària i celebració de jornades tècniques.
 • Coordinació del Mercat ecològic de Palma.
 • Suport a la comercialització dels productes dels operadors socis.
 • Servei d’elaboració de productes a S’Obrador.
 • Qualsevol altre servei que demandin els socis.

Formulario de pago

Estructura

L’assemblea

L’Assemblea de socis és l’òrgan suprem de l’associació. Anualment se celebren dues assemblees en les quals es rendeixen comptes amb els socis i sòcies i on es debaten les línies generals a seguir per part de l’entitat.

Imatges de l’Assemblea extraordinària celebrada el juny de 2022.

La Junta

L’òrgan de direcció i presa de decisions és la Junta directiva, constituïda per persones i/o representants d’empreses o cooperatives de tots els subsectors, la qual es renova cada 4 anys. Actualment la Junta està constituïda per

PRESIDENT
Miquel Coll, productor d’oli d’oliva

VICEPRESIDÈNCIA
Can Majoral SAT, viticultura i producció de vi

SECRETARI
Nofre Fullana, director tècnic de l’associació

TRESORERA
Joana Ma. Verger, elaboradora de productes derivats de la garrova

VOCALS

Antoni Feliu, finca de policultiu amb ramaderia
Antoni Sureda “de Son Vell”, finca de policultiu amb ramaderia
Bàrbara Mesquida, viticultura i productora de vi
Circle Carbon SL, producció d’hora, fruita i compost/biochar
Juanma Vergara, apicultor
Llorenç Galmés, productor d’oli d’oliva
Joan Antoni Servera, viverista i productor d’oli
Pedro Osuna, productor d’horta, fruita, elaborats i oli
Xisco Llompart, ramader d’ovi