Cursos

Realitzam cursos, tallers i xerrades, de temàtica diversa, perquè la formació és un dels pilars del canvi que requereix el sector agrari. Fan referència a qualsevol dels cultius o ramat que es donen al nostre territori, sempre des de la vessant ecològica.

Oferim tots els nivells de formació, des del més bàsic i inicial fins a perfils més tècnics i especialitzats. Poden ser cursos d’iniciació o introducció dins una matèria (cultiu ecològic de l’olivar, introducció al maneig oví en Ae), o bé tractar àrees més concretes d’un cultiu o ramat (gestió del reg en horta eco, profilaxi en apicultura ecològica).

A través del servei de formació es vol aconseguir reforçar els coneixements tècnics necessaris per impulsar línies que es puguin trobar en un segon pla (fructicultura ecològica, energies alternatives aplicables al camp), i també donar sortida a necessitats puntuals dels pagesos (Capacitació d’aplicador de productes fitosanitaris en Ae).

Qualsevol dubte que tinguis, escriu a: cursos.apaema@gmail.com