Formació

Els cursos que organitza APAEMA són de temàtica ampla i fan referència a qualsevol dels cultius o ramat que es donen al nostre territori, sempre des de la vessant ecològica.

Poden ser cursos d’iniciació o introducció dins una matèria (cultiu ecològic de l’olivar, introducció al maneig oví en Ae), o bé tractar àrees més concretes d’un cultiu o ramat (gestió del reg en horta eco, profilaxi en apicultura ecològica).

A través del servei de formació es vol aconseguir reforçar els coneixements tècnics necessaris per impulsar línies que es puguin trobar en un segon pla (fructicultura ecològica, energies alternatives aplicables al camp), i també donar sortida a necessitats puntuals dels pagesos (Capacitació d’aplicador de productes fitosanitaris en Ae).

Cada any intentam portar nous professors de fora, tècnics especialitzats que són de gran ajuda. El darrer any hem comptat amb Andreu Vila per fructicultura, Carlos Lacasta per cultius extensius, Borja Camí per horta, Carmelo García per homeopatia animal, etc.

Els cursos que organitzam estan oberts a tothom; els socis d’APAEMA gaudeixen de descomptes. Oferim també molts cursos gratuïts.