Varietats locals d’enciams

11 · febrer · 2019

El projecte de recuperació, multiplicació i conservació de varietats locals d’enciams de les Illes Balears.

L’Associació de Varietats Locals de les Illes Balears (AVL, en endavant) és una entitat sense ànim de lucre que treballa per al foment de la conservació i producció de varietats locals. Forma part de la Red de Semillas, xarxa d’entitats amb objectius comuns en l’àmbit estatal.

El dia d’avui, a l’AVL multiplicam diverses varietats d’enciam: una d’estiu (Enciam de tres ulls) i tres d’hivern (Enciam d’orella d’ase, Enciam revull blanc d’hivern i Lletuga murtera). Gràcies al treball de prospecció, cultiu i conservació de varietats locals que realitza el Banc de Germoplasma d’Hortícoles del Centre d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària d’Aragó (BGHZ-CITA) s’han pogut recuperar llavors de varietats locals d’enciam de Mallorca i d’Eivissa, que s’havien perdut a causa de la introducció de noves varietats foranes i a la pèrdua del seu cultiu per part de pagesos i viveristes. A més, aquest projecte s’ha pogut dur a terme gràcies al finançament de la Mallorca Preservation Fund.

Metodologia del projecte

A partir de les 5 mostres de llavors proporcionades pel Banc de Llavors de Saragossa es va procedir a la sembra (setembre de 2017 i juliol de 2018) de 100 llavors de cada varietat en el Viver Bio Estel de Llevant de Manacor, posteriorment trasplantats als dos camps experimentals habilitats.

Es van establir els mateixos criteris d’assentament, marc de plantació, freqüència i cabal de reg, fertilització, tractaments fitosanitaris, entutorat, etc. Realitzant fotografies i anotacions de les fases i característiques de les varietats durant tot el cultiu. Una vegada seleccionada la planta es va recollir i realitzar l’extracció, neteja, cribratge, assecat i conservació de les llavors.

La sembra es va fer en dues fases (setembre i juliol) per veure com es comportaven els enciams; per conèixer si eren d’estiu o d’hivern. Una vegada sembrats, es va veure que tots són enciams d’hivern, ja que, sembrats a l’estiu, espiguen de manera prematura, abans d’haver-se format el cabdell.

Caracterització de les varietats d’enciam estudiades

Lletuga murtera blanca de Santa Gertrudis (Eivissa) BGHZ0254

La fulla és sencera i de color verd clar, de brillantor mitjana. La forma és el·líptica, més ampla cap al cim que a la base, de vores sinuoses i punta arrodonida. El cabdell és obert i de forma el·líptica ampla. Les flors són de color groc, i les llavors marró fosc.

Enciam d’hivern d’Inca (Mallorca) BGHZ3019

La fulla és sencera i de color verd fosc, de poca brillantor. És de forma el·líptica, més ampla cap al cim que a la base, de vores sinuoses i punta que acaba en angle obtús. El cabdell és obert i de forma el·líptica estreta. Les flors són de color groc i les llavors de color marró clar.

Enciam revull de Porreres (Mallorca) DO3065

La fulla és sencera, de color verd clar, butllofes i brillantor mitjana. La forma és el·líptica, més ampla cap al cim que a la base, de vores sinuoses i punta arrodonida. El cabdell és obert i de forma aplanada. Les flors són de color groc i les llavors de color marró fosc.

Lletuga blanca de Vilafranca de Bonany (Mallorca) DO3068

La fulla és sencera i de color verd clar, de brillantor mitjana. La forma és el·líptica, més ampla cap al cim que a la base, de vores amb dents arrodonides i punta arrodonida. El cabdell és obert i de forma el·líptica ampla. Les flors són de color groc i les llavors de color marró fosc.

Enciam negre de Sant Llorenç de Balàfia, Can Reco (Eivissa) BGHZ5270

La fulla és sencera i de color morat, amb fort butllofes i brillantor mitjana. La forma és el·líptica transversal, amb els costats més amples, de vores sinuoses o lleugerament dentades i punta arrodonida. El cabdell és tancat i de forma circular. Les flors són de color groc i les llavors de color crema.