Toni Sureda

Nom: Toni Sureda
Finca: Son Vell
Marca comercial: Son Vell
Adreça:
Poligono Poligon 23, 266, Manacor, Llevant
Correu electrònic: info@sonvell.com
Telèfon: 679313138
Facebook:
Instagram:
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
 • Cultiu a la seca d'horta
 • Gairebé el 100% de llavors i planters propis
 • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
 • Minimització de l'ús de maquinària pesant
 • Alimentació animal exclusivament de la pròpia finca
Altres segells:
 • IGP Vi de la terra Illes Balears
Canals de venda:
 • Venda a finca
 • A través de cooperativa o grup de consum
Venda directa:
Activitats a les finques:
 • Visites
Estalvi d'aigua:
 • Goteig
Energies renovables:
 • Fotovoltaica
Venda a granel:
Material envasos:
 • Cartró o paper
 • Vidre
Treball fet per dones: 10%
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social:
Treballadores en risc d'exclusió social: 50%