Tomeu Estelrich Maimó

Nom: Tomeu Estelrich Maimó
Finca: Cas Teixidor
Adreça:
Camí des Pontet, 37, polígon 8, parcel·la 840, Santanyí, Migjorn
Correu electrònic: maesma@gmail.com
Telèfon: 653960730
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
  • Alimentació animal exclusivament de la pròpia finca
Canals de venda:
  • A través de cooperativa o grup de consum
Excedents de producció:
  • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
  • Els destinam a alimentació pels animals