Ponç Cloquell Mir

Nom: Ponç Cloquell Mir
Finca: Es Rafalet de ca l'amo Julià
Marca comercial: Flor de Figa
Adreça:
Carretera Algaida-Sencelles, km 3, Algaida, Es Pla
Correu electrònic: p.cloquell@telefonica.net
Telèfon: 627929673
Instagram:
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
 • Cultiu a la seca d'horta
 • Agricultura de conservació
 • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
 • Minimització de l'ús de maquinària pesant
Canals de venda:
 • Venda a finca
 • Venda a petit comerç
Venda directa:
Activitats a les finques:
 • Visites
 • Degustacions
Excedents de producció:
 • Els destinam a entitats socials
 • En produim derivats alimentaris (confitures, conserves, etc.)
Estalvi d'aigua:
 • Cultiu a la seca
Energies renovables:
 • Fotovoltaica
Envasos retornables:
Material envasos:
 • Cartró o paper
Economia social:
 • Finances