Pep Cirer

Nom: Pep Cirer
Finca: Marjal Son Fornés
Adreça:
Polígon 8, parcel·la 94, Sa Pobla, Es Raiguer
Correu electrònic: mabe_1972@hotmail.com
Telèfon: 666 98 16 06
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
  • Agricultura de conservació
  • Agricultura regenerativa
  • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
  • Minimització de l'ús de maquinària pesant
  • Alimentació animal exclusivament de la pròpia finca
Canals de venda:
  • Venda a mercats setmanals
Venda directa: