Pau Vives Morey

Nom: Pau Vives Morey
Finca: S'hort de c'an Llissa
Marca comercial: S'hort de c'an Llissa
Adreça:
Capdepera, Llevant
Correu electrònic: hortdecanlliss@gmail.com
Telèfon: 646012248
Facebook:
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
 • Cultiu a la seca d'horta
 • Gairebé el 100% de llavors i planters propis
 • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
 • Alimentació animal exclusivament de la pròpia finca
Altres segells:
 • DO Oli de Mallorca
 • DO Oliva de Mallorca
Canals de venda:
 • Venda a finca
 • Venda a mercats setmanals
 • Venda a petit comerç
 • A través de cooperativa o grup de consum
Excedents de producció:
 • En produim derivats alimentaris (confitures, conserves, etc.)
Estalvi d'aigua:
 • Goteig
Envasos retornables:
Material envasos:
 • Cartró o paper
 • Vidre
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social:
Economia social:
 • Serveis tècnics