Miquel Jordi Girart

Nom: Miquel Jordi Guitart
Finca: Son Avinent
Adreça:
Sant Llorenç, Llevant
Correu electrònic: miqueljordigirarttous@gmail.com
Telèfon: 610881530
Mètodes de producció:
 • Cultiu a la seca d'horta
 • Agricultura de conservació
 • Gairebé el 100% de llavors i planters propis
 • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
 • Minimització de l'ús de maquinària pesant
Canals de venda:
 • Venda a finca
 • A través de cooperativa o grup de consum
Excedents de producció:
 • En produim derivats alimentaris (confitures, conserves, etc.)
 • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
Estalvi d'aigua:
 • Goteig
Energies renovables:
 • Fotovoltaica
Venda a granel:
Envasos retornables:
Material envasos:
 • Plàstic o llauna
 • Cartró o paper
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social:
Economia social:
 • Assessorament
 • Finances
 • Serveis tècnics
 • Subministraments