MegaRawBar

Nom: MegaRawBar
Marca comercial: MegaRawBar
Adreça:
Carrer Joan Carles I, 46, Lloseta, Es Raiguer
Correu electrònic: info@megarawbar.com
Telèfon: 645664012
Pàgina web:
Facebook:
Instagram:
Exclusivitat de producte ecològic:
Canals de venda:
  • Venda a finca
  • Venda a petit comerç
  • A través de distribuidor
  • Venda on-line
Venda directa:
Activitats a les finques:
  • Visites
Material envasos:
  • Plàstic o llauna
  • Cartró o paper
Treball fet per dones: 50%
Dones contractades: 50%
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social:
Treballadores en risc d'exclusió social: 50%