Lluis Bezzina

Nom: Lluis Bezzina
Finca: Sa Madoneta
Adreça:
Polígon 34, parcel·la 596, Manacor, Llevant
Correu electrònic: lluisbezzina@gmail.com
Telèfon: 609752007
Mètodes de producció:
  • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
  • Minimització de l'ús de maquinària pesant
Altres segells:
  • DO Oli de Mallorca
Canals de venda:
  • Venda a petit comerç
Venda directa:
Energies renovables:
  • Tèrmica solar
Material envasos:
  • Plàstic o llauna