Joana Maria i Bel Riera

Nom: Joana Maria i Bel Riera
Finca: Son Pere Andreu
Marca comercial: Germanes Riera
Adreça:
Polígon industrial 27, Manacor, Llevant
Correu electrònic: j.m.riera@hotmail.es
Telèfon: 655622833
Canals de venda:
  • Venda a mercats setmanals
  • A través de cooperativa o grup de consum
Excedents de producció:
  • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
Estalvi d'aigua:
  • Goteig
Venda a granel:
Envasos retornables:
Material envasos:
  • Plàstic o llauna
  • Cartró o paper
Economia social:
  • Assessorament