Joan Antoni Servera

Nom: Joan Antoni Servera
Finca: Son Boiet
Marca comercial: Boiet
Adreça:
Carretera MA 15 km 70, Artà, Llevant
Correu electrònic: info@boiet.com
Telèfon: 672334315
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
  • Cultiu a la seca d'horta
  • Agricultura de conservació
  • Agricultura regenerativa
  • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
  • Minimització de l'ús de maquinària pesant
Canals de venda:
  • Venda a petit comerç
  • Venda on-line
Excedents de producció:
  • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
Venda a granel:
Envasos retornables:
Material envasos:
  • Plàstic o llauna
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social:
Economia social:
  • Finances