Guillem Pont

Nom: Guillem Pont
Finca: Ses Sitges
Marca comercial: Ses Sitges
Història:

Guillem Pont

Adreça:
Polígon 9, parcel·la 75, Sant Llorenç, Llevant
Correu electrònic: guillempb@gmail.com
Telèfon: 639752489
Pàgina web:
Facebook:
Productes:
Exclusivitat de producte ecològic:
  • No
Mètodes de producció:
  • Gairebé el 100% de llavors i planters propis
  • Alimentació animal exclusivament de la pròpia finca
Canals de venda:
  • A través de distribuidor
Venda directa:
Activitats a les finques:
  • Escola d’estiu
Estalvi d'aigua:
  • Goteig
Venda a granel: