Guillem Llull

Nom: Guillem Llull
Finca: Son Ramon Vell
Marca comercial: Molí de Sant Antoni
Adreça:
Carrer Ses Parres 40, Manacor, Llevant
Correu electrònic: esmolidesantantoni@gmail.com
Telèfon: 626219637
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
  • Cultiu a la seca d'horta
  • Gairebé el 100% de llavors i planters propis
  • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
Canals de venda:
  • Venda a mercats setmanals
  • Venda a petit comerç
  • A través de cooperativa o grup de consum
Excedents de producció:
  • Els destinam a alimentació pels animals
Energies renovables:
  • Fotovoltaica
Venda a granel:
Material envasos:
  • Plàstic o llauna
  • Cartró o paper