Guillem Llodrà

Nom: Guillem Llodrà
Finca: Son Negre
Marca comercial: Can Guillem
Adreça:
Carrer Coves del Drach, 2, Manacor, Llevant
Correu electrònic: fruitescanguillem@gmail.com
Telèfon: 657223590
Mètodes de producció:
  • Agricultura de conservació
  • Agricultura regenerativa
  • Gairebé el 100% de llavors i planters propis
  • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
Canals de venda:
  • Venda a finca
  • Venda a mercats setmanals
Estalvi d'aigua:
  • Goteig
Venda a granel:
Envasos retornables:
Material envasos:
  • Vidre
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social: