Francisco Llompart Suau

Nom: Francisco Llompart Suau
Finca: Purgatori
Marca comercial: Purgatori Producció Ecològica
Adreça:
Polígon 26, parcel·la 1, Llucmajor, Migjorn
Correu electrònic: xiscollompart@gmail.com
Telèfon: 625148712
Productes:
Mètodes de producció:
 • Agricultura regenerativa
 • Maneig holístic d'animals
 • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
 • Minimització de l'ús de maquinària pesant
 • Alimentació animal exclusivament de la pròpia finca
Canals de venda:
 • A través de cooperativa o grup de consum
Venda on-line:
Ús de varietats locals: 80%
Ús de races autòctones: 100%
Excedents de producció:
 • Els destinam a entitats socials
Estalvi d'aigua:
 • Ús racional
Energies renovables:
 • Eòlica
 • Fotovoltaica
 • Tèrmica solar
Material envasos:
 • Cartró o paper
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social:
Treballadores en risc d'exclusió social: 48%
Economia social:
 • Assessorament