Francisca Sansó

Nom: Francisca Sansó
Finca: Es Bessons
Marca comercial: Hort des Bessons
Adreça:
Parcel.la 761 poligon 27, Manacor, Llevant
Correu electrònic: pflaquer9@gmail.com
Productes:
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
  • Gairebé el 100% de llavors i planters propis
  • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
  • Minimització de l'ús de maquinària pesant
Canals de venda:
  • Venda a finca
  • Venda a petit comerç
Excedents de producció:
  • En produim derivats alimentaris (confitures, conserves, etc.)
  • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
Estalvi d'aigua:
  • Goteig
Energies renovables:
  • BiomaSsa
Venda a granel: