Francesc Sans

Nom: Francesc Sans
Finca: Can Ros
Adreça:
Carrer Can Ros, 43, Calvià, Tramuntana
Correu electrònic: xescsans@gmail.com
Telèfon: 971670031
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
 • Agricultura de conservació
 • Minimització de l'ús de maquinària pesant
 • Alimentació animal exclusivament de la pròpia finca
Altres segells:
 • DO Oli de Mallorca
 • IGP Ametlla de Mallorca
Canals de venda:
 • Venda a finca
 • A través de cooperativa o grup de consum
Activitats a les finques:
 • Visites
 • Tallers
 • Degustacions
Excedents de producció:
 • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
Venda a granel:
Material envasos:
 • Cartró o paper