Fet a Sóller

Nom: Fet a Sóller
Finca: Fet a Sóller
Marca comercial: Fet a Sóller
Adreça:
C/Cristófol Quintana 1, Sóller, Tramuntana
Correu electrònic: info@fetasoller.com
Telèfon: 971 638 839
Pàgina web:
Facebook:
YouTube:
Altres segells:
 • IGP Vi de la terra Mallorca
 • DO Oli de Mallorca
 • IGP Ametlla de Mallorca
Canals de venda:
 • Venda a petit comerç
 • A través de cooperativa o grup de consum
 • A través de distribuidor
 • Venda on-line
 • Venda a fires
Venda directa:
Excedents de producció:
 • Els destinam a entitats socials
 • En produim derivats alimentaris (confitures, conserves, etc.)
Estalvi d'aigua:
 • Sensors intel·ligents
 • Goteig
Energies renovables:
 • Fotovoltaica
Material envasos:
 • Cartró o paper
 • Vidre
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social:
Economia social:
 • Serveis tècnics