Cristina Madrid

Nom: Cristina Madrid
Finca: Es Fangar
Marca comercial: Es Fangar Vins
Adreça:
C/ Son Colom 23, Felanitx, Migjorn
Correu electrònic: sales.celler@es-fangar.com
Telèfon: 971581938
Pàgina web:
Facebook:
Instagram:
Productes:
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
 • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
 • Minimització de l'ús de maquinària pesant
Altres segells:
 • DO Pla i Llevant
Canals de venda:
 • Venda a finca
 • Venda a petit comerç
 • A través de distribuidor
 • Venda on-line
Venda directa:
Venda on-line:
Activitats a les finques:
 • Visites
 • Degustacions
Excedents de producció:
 • Els utilitzam com a fertilitzants orgànics (compost)
Estalvi d'aigua:
 • Goteig
Energies renovables:
 • Fotovoltaica
Material envasos:
 • Cartró o paper
 • Vidre
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social: