Carles López-Jurado

Nom: Carles López-Jurado
Finca: Son Hortolà
Adreça:
Polígon 3, parcel·la 145, Calvià, Calvià, Tramuntana
Correu electrònic: carlesljm@gmail.com
Telèfon: 676373233
Exclusivitat de producte ecològic:
Mètodes de producció:
 • Cultiu a la seca d'horta
 • Maneig holístic d'animals
 • Foment de bardisses, fauna auxiliar i pol·linitzadors
 • Minimització de l'ús de maquinària pesant
 • Alimentació animal exclusivament de la pròpia finca
Altres segells:
 • DO Oli de Mallorca
 • IGP Ametlla de Mallorca
Canals de venda:
 • A través de cooperativa o grup de consum
Activitats a les finques:
 • Pernoctacions
Estalvi d'aigua:
 • Cultiu a la seca
Venda a granel:
Envasos retornables:
Material envasos:
 • Plàstic o llauna
Inclusió de col·lectius en risc d'exclusió social: